جزییات مطلب

print
آموزش مدیریت بحران به دانش آموزان مدرسه خواجه نوری

آموزش مدیریت بحران به دانش آموزان مدرسه خواجه نوری

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت بحران و خدمات ایمنی در مدرسه خواجه نوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری  منطقه یک،فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران در این باره افزود : یکی از موارد مهم آموزش به دانش آموزان افزایش آگاهسی های عمومی در زمینه مدیریت بحران است که می تواند  باعث کاهش تبعات ناشی از حوادث غیرمتقربه و بحران هایی چون آتش سوزی،زلزله و... در مدرسه شود.این آموزشها شامل کنترل استرس،تعامل،حفظ و انجام گروهی،اقدام سریع،پناهگیری و تخلیه امن اضطراری می باشد.
مفاهیم مربوط به مدیریت بحران از طریق دانش آموزان به خانواده یکی دیگر از تاثیرات برگزاری این آموزش ها است که توسط مدرس سازمان آتش نشانی در تاریخ 28 مهر ماه در مدرسه خواجه نوری واقع در شهرک شهید محلاتی برای دانش آموزان ارائه گردید.
اخبار
| print

  نظرات

جستجو