جزییات مطلب

print
عمليات نصب دستک در خیابان نیاوران

عمليات نصب دستک در خیابان نیاوران

سامانه 137 منطقه يک پيرو بازدید میدانی مسئولین ستادی و همچنین درخواستهای شهروندان  از انجام عمليات نصب دستک در تاریخ 16 مهر ماه خبر داد .
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يک ، ستاد سامانه  137 منطقه  به منظور جلوگیری از پارک خودروها مقابل مخزن زباله  و احترام به حقوق شهروندی اقدام به نصب دستک در خیابان نیاوران، خیابان خانسفید در سطح ناحیه یک  منطقه یک نمود .
همچنین به جهت  نگهداشت شهر  و  درخواست شهروندان بتن های داخل جوی در آدرس خیابان سعیدی، خیابان ارباب، خیابان صفری توسط عوامل اجرایی 137 جمع آوری گردید.
اخبار
| print

  نظرات

جستجو