جزییات مطلب

print
جمع زباله و سرشاخه و ضایعات از سطح ناحیه  ده

جمع زباله و سرشاخه و ضایعات از سطح ناحیه ده

اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه ده از جمع آوری زباله و سرشاخه و ضایعات از سطح ناحیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک این طرح با هدف زیبایی محیط شهری و رفع آلودگی های محیطی با جمع آوری 100 کیلو زباله و سرشاخه و ضایعات از سطح شهرک شهید محلاتی ، .بلوار شاهد ،خیابان بسیج شرقی و غربی ، بلوار گلها در شهرک قائم و قطع شاخ و برگ خشک درختان بلوار شاهد ، محدوده پست برق درروز12 آبان اجرا شد.
اخبار
| print

  نظرات

جستجو