جزییات مطلب

print
آموزش چهره به چهره بازیافت در میدان میوه وتره بار ازگل

آموزش چهره به چهره بازیافت در میدان میوه وتره بار ازگل

اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک ، از آموزش چهره به چهره بازیافت در میدان میوه وتره بار ازگل  خبرداد
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، آموزشگران بازیافت ناحیه 9 به منظور آگاه سازی وترغیب  شهروندان دراستای کاهش تولید پسماند وتفکیک از مبدا درروز دوشنبه 15مرداد ماه سال جاری  اقدام به اجرای برنامه آموزشی  تفکیک پسماند خشک از مبدا به متصدیان وشهروندان به تعداد 50 نفراز شهروندان با موضوع پسماند خشک در تره بار ازگل  کردند.

اخبار
| print

  نظرات

جستجو