جزییات مطلب

print
آموزش بازیافت واحد های تجاری ناحیه 1

آموزش بازیافت واحد های تجاری ناحیه 1

اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک  از آموزش بازیافت واحد های تجاری خیابان خان سفید واقع در ناحیه یک خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، درراستای  فرهنگ سازی ، ترویج وترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش تولید پسماند وتفکیک پسماند خشک از مبدا  آموزشگران بازیافت نواحی ده گانه در روز دوشنبه 15مرداد ماه سال جاری  نسبت به تهیه آموزش چهره به چهره با موضوع تفکیک پسماند به واحد های تجاری به تعداد 30عدد در ناحیه یک اقدام نمود

 

 


اخبار
| print

  نظرات

جستجو