جزییات مطلب

print
برگزاری جلسه فصلی ناحيه 4 با موضوع( مانور دور ميزی آمادگی مديريت بحران –مدرسه نظر)

برگزاری جلسه فصلی ناحيه 4 با موضوع( مانور دور ميزی آمادگی مديريت بحران –مدرسه نظر)

ستاد مديريت بحران منطقه يک از برگزاری جلسه فصلی ناحيه 4 با موضوع( مانور دور ميزی آمادگی مديريت بحران –مدرسه نظر) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، فاتحي منش دبير ستاد مديريت بحران در اين باره افزود: با توجه به اهميت واکنش صحيح در لحظات اوليه بروز بحران جهت کاهش آسيبهاي بوجود آمده ،وبمنظور شبيه سازي واقعيت بمباران هوايي جهت توجيه عملي وتجربه اندوزي دانش آموزان ومديران منطقه در شرايط بحراني با هدف کاهش صدمات از طريق واکنش سريع وبه موقع ،تمرين عملي مديران منطقه براي مديريت شرايط اضطراري ناشي از حوادث آموزش وتمرين عملي دانش آموزان جهت آشنايي بيشتر به اقدامات قبل وبعد از بحران در مدرسه نظرجلسه مانور دور ميزي بدين منظور در ساختمان ناحيه 4 برگزار گرديد.


اخبار
| print

  نظرات

جستجو