جزییات مطلب

print
کارگاه آموزشی کاهش آلودگی های زیست محیطی

کارگاه آموزشی کاهش آلودگی های زیست محیطی

اداره مدیریت پسماند ناحیه3 از برگزاری کارگاه آموزشی کاهش آلودگی های زیست محیطی با کمک بازیافت در دبستان دخترانه بسمی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، یاحقی مدیر خدمات شهری ناحیه گفت: در راستاي سياست هاي سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران، به منظور ارتقای دانش زیست محیطی و بازیافت،  اداره مدیریت پسماند ناحیه 3 منطقه یک در مورخ 27 فروردین ماه  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی کاهش آلودگی های زیست محیطی با کمک بازیافت در دبستان دخترانه بسمی نمود. در این برنامه آموزشی دانش آموزان با انواع آلودگی های زیست محیطی، بازیافت و نقش آن در کاهش آلودگی ها آشنا شدند. ضمنا بروشورهای آموزشی بین آنان توزیع گردید.
هم چنین این کارگاه  در دبیرستان دخترانه عفاف و دبستان دخترانه سرخابی برگزارشد.

اخبار
| print

  نظرات

جستجو