جزییات مطلب

print
فعاليت دانش آموزان در کلبه های بازيافت مدارس ناحیه2

فعاليت دانش آموزان در کلبه های بازيافت مدارس ناحیه2

اداره مديريت پسماند شهرداری منطقه یک از فعاليت دانش آموزان در کلبه هاي بازيافت مدارس ناحیه 2 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يک، اداره مديريت پسماند شهرداري منطقه یک در راستاي اجراي آموزش هاي صورت گرفته در طرح تفکيک از مبدا و فرهنگ سازي ارتقاء سطح آشنايي دانش آموزان با نحوه تفکيک و جمع آوري پسماندها، کاهش تولید پسماند خشک در روزدوشنبه 27 فروردین ماه سال جاري با حضور درمدارس مسعودیان ومهدوی اقدام به جمع آوري پسماندهاي خشک دانش آموزان و توسط آموزشگر بازیافت این ناحیه  دانش آموزان هداياي تشويقي دریافت  نمود.

اخبار
| print

  نظرات

جستجو