جزییات مطلب

print
جمع آوری پسماند خشک در خانه بازیافت ناحیه یک

جمع آوری پسماند خشک در خانه بازیافت ناحیه یک

اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه یک ، از جمع آوری پسماند خشک  به مقدار 50 کیلو درهفته گذشته  در خانه بازیافت ناحیه یک خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، به منظور فرهنگ سازي وترغيب شهروندان به كاهش توليد پسماند وتفكيك از مبدا پسماند خشك وهمچنين برنامه هاي طرح آسمان آبي و زمين پاك ، خانه بازیافت ناحیه  هرهفته به مقدار 50کیلو اقدام به جمع آوری پسماند خشک  در خانه بازیافت ناحیه یک نمود.

اخبار
| print

  نظرات

جستجو