جزییات مطلب

print
بازدید زیست محیطی از اصناف زباله ساز و صدور اخطار در ناحیه پنج

بازدید زیست محیطی از اصناف زباله ساز و صدور اخطار در ناحیه پنج

واحد خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ناحیه پنج از بازدید زیست محیطی اصناف زباله ساز و صدور اخطار در ناحیه پنج خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، واحد محیط زیست بازیافت شهرداری ناحیه پنج در راستای کنترل اصناف زباله ساز و آلاینده محیط زیست طبق ماده 16 پسماند که به واحدهای زباله ساز به هر نحوی از پراکنش تا فروش و تولید پسماند غیر متعارف میپردازد،  در روز دوشنبه 20 شهریور ماه و به تعداد 1 مورد میوه فروشی در محله کاشانک شناسایی  و اخطار تهیه گردیده است.


اخبار
| print

  نظرات

جستجو