جزییات مطلب

print
برگزاری دو کارگاه بازیافت و بهداشت شغلی به کارگران تره بار دارآباد

برگزاری دو کارگاه بازیافت و بهداشت شغلی به کارگران تره بار دارآباد

واحد خدمات شهری و محیط زیست شهرداری ناحیه پنج از برگزاری دو کارگاه آموزش بازیافت و بهداشت شغلی  به کارگران در تره بار دارآباد محله دارآباد ،ناحیه پنج خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، واحد بازیافت،محیط زیست و HSE شهرداری ناحیه پنج در جهت اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماند  خشک و در راستای اطلاع رسانی در خصوص بیماریهای شغلی بخصوص بیماری های عفونی منتقله در محیط کار واحدهای تره بار ، آموزش بازیافت و بهداشت  توسط کارشناس محیط زیست ،بازیافت و HSE ناحیه به کارگران فعال تره بار دارآباد  و در روز دوشنبه 20 شهریور ماه و با حضور 20 نفر ساعت از آنها برگزاری گردیده است .


اخبار
| print

  نظرات

جستجو