جزییات مطلب

print
برگزاري كارگاه و مسابقه آموزشي سامانه نظارت همگاني(1888) در سراي محله ازگل

برگزاري كارگاه و مسابقه آموزشي سامانه نظارت همگاني(1888) در سراي محله ازگل

سامانه نظارت همگاني(1888) منطقه يك اقدام به برگزاري كارگاه و مسابقه آموزشي در سراي محله ازگل نمود.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک روابط عمومي شهرداري منطقه يك، سينا فرنوس سرپرست سامانه نظارت همگاني (1888)شهرداري منطقه يك گفت:در راستاي معرفي، توسعه و تعميق نظارت همگاني وافزايش مشاركت شهروندي در ميان شهروندان منطقه، درتاريخ 20 شهریور ماه در سراي محله ازگل ناحيه نه كارگاه و مسابقه آموزشي برگزار گرديد،دراين برنامه ضمن معرفي سامانه نظارت همگاني شهرداري تهران (1888)و كاركردهاي آن و پاسخگويي به سوالات مطروحه حاضرين به تمامي شركت كنندگان(بروشور،نقشه منطقه یک و دفترچه یادداشت) و برگزيدگان (حوله)مسابقه عمومي هداياي يادبود سامانه اهداء گرديد.
 
اخبار
| print

  نظرات

جستجو