جزییات مطلب

print
پاکسازی برچسب های تبلیغاتی از دیواره خیابان های سطح ناحیه یک

پاکسازی برچسب های تبلیغاتی از دیواره خیابان های سطح ناحیه یک

واحد زیباسازی شهرداری ناحیه یک در روز شنبه 21 مرداد ماه سال جاری اقدام به پاکسازی برچسب های تبلیغاتی از دیواره خیابان های شهید لواسانی، شهید نوریان و دیباجی شمالی نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، واحد زیباسازی شهرداری ناحیه یک به منظور رفع آلودگی های بصری در روز شنبه 21 مرداد ماه سال جاری اقدام به پاکسازی برچسب های تبلیغاتی از دیواره خیابان های شهید لواسانی، شهید نوریان و دیباجی شمالی نمود.
 

اخبار
| print

  نظرات

جستجو