مشاهده جزییات مطلب

print
برپایی ایستگاه اطلاع رسانی خزندگان و دوزیستان در موزه دارآباد

برپایی ایستگاه اطلاع رسانی خزندگان و دوزیستان در موزه دارآباد

موزه دارآباد به عنوان یکی از مراکز علمی و آموزشی با هدف آگاهی بخشی اقشار مختلف جامعه به منظور حفاظت و حراست از حیوانات از استقرار ایستگاه اطلاع رسانی خزندگان و دوزیستان در موزه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، همزمان با برگزاری چهارمین همایش آوای ایل، موزه دارآباد با همکاری موسسه مطالعاتی خزندگان و دوزیستان ایرانیان اقدام به آموزش بازدید کنندگان و شناساندن گونه های مختلف رده ای خزندگان و دوزیستان می پردازد. مهسا کاظمی خواه از کارشناسان موزه به عنوان آموزشگر در غرفه حضور دارد که با ارائه پوستر، بروشور و ... به معرفی تعدادی از خزندگان و دوزیستان ایران، همچنین سفرهای اموزشی مرتبط و برنامه های آینده موسسه مطالعاتی خزندگان و دوزیستان ایرانیان می پردازد.


اخبار, خبر از مهر90
| print

  نظرات