مجتمع های تجاری بدون پيوست اجتماعی ساخته شده اند
1397/4/2 11:55:30
مجتمع های تجاری بدون توجه به پيوست های اجتماعی و مطالبات محلی احداث شده اند و اکنون به صورت معضل های ترافيکی درآمده اند.
 ضريب حساسيت مديريت شهری  بايد افزايش يابد
1397/4/2 11:54:16
مسئولين شهر بايد برای مقابله با بحران ، پيشگيری از وقوع برخی حوادث و کاهش آسيب های احتمالی ، ضريب حساسيت ، نظارت و کنترل خود را در امور شهر افزايش دهند.
3 هزار زيستگاه موش در شمال تهران طعمه گذاری شد
1397/3/29 14:48:17
به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه و پاکسازی محيط های شهری از جوندگان مضر، بيش از 3 هزار زيستگاه موش در شمال تهران شناسايی و طعمه گذاری شد.
بیست و پنجمین نشستتهران امید دارددر منطقه یک برگزار می شود
1397/3/28 11:59:7
بیست و پنجمین نشست"تهران امید دارد" با هدف بررسی مجتمع های تجاری چندمنظوره و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه یک برگزار می شود.
ديدار مردمی شهردار منطقه يک برگزار شد
1397/3/28 11:57:44
دهمین جلسه ملاقات مردمی مهندس حبيب الله تاجيک اسماعيلی شهردار منطقه يک در سال 1397 با شهروندان  برگزارشد.

طراحی سایت

ارتباط مستقیم با شهردار

طراحی سایت