شماره: 903
1394/04/09 - 09:24
برپایی کارگاه آموزشی- روانشناسی توسط خانه سلامت سرای محله حصار بو علی واقع در ناحیه یک

خانه سلامت سرای محله حصار بو علی به منظور آشنایی شهروندان با روش های خودسازی کارگاه شخصیت و اختلالات شخصیتی برپا کرد.

خانه سلامت سرای محله حصار بو علی به منظور آشنایی شهروندان با روش های خودسازی و بیماری های روانی-  شخصیتی در روز شنبه 23 خرداد ماه سال جاری اقدام به برپایی کارگاه شخصیت و اختلالات شخصیتی برای اعضای کانون جوانان توسط خانم قلی زاده کارشناس ارشد روانشناسی نمود.
©2012 National Development Fund. All Rights Reserved