ناحیه ده
شماره: 1183
1397/04/02 - 01:02
اقدامات بازیافتی در شهرک قائم (عج)

واحد بازیافت شهرداری ناحیه ده از انجام اقدامات بازیافتی در شهرک قائم (عج) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک این اقدامات شامل جمع آوری 400کیلو گرم پسماند خشک از فاز دوم شهرک قائم (عج) با هدف تفکیک زباله از مبدا و پاکسازی محیط زیست ناحیه ، آموزش چهره به چهره بازیافت به 25واحد مسکونی ،با هدف آشنایی شهروندان با روش های تفکیک زباله از مبدا و پر کردن اوقات فراغت شهروندان ، جمع آوری 170کیلو گرم کارتن از سطح شهرک قائم(عج) بود،که درروز 27خرداد ماه انجام شد.©2012 National Development Fund. All Rights Reserved