11/25/2015 - چهارشنبه 4 آذر 1394
 
 
 
شهردار ناحیه چهار
Email: district4@region1.tehran.ir
آدرس : باهنر- جنب پمپ بنزين- كوچه مينا- تقاطع آبكوه ششم
تلفن و فکس: 22802570 - 22824747

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى منطقه یک تهران محفوظ است 1392 - 1385