ناحیه سه

شهردار ناحیه سه
Email: district3@region1.tehran.ir
آدرس : میدان تجریش - خیابان شهید غلام جعفری - نبش کوچه اول

تلفن : 
96027800-96027799

فکس:  96091103