ناحیه سه

شهردار ناحیه سه
Email: district3@region1.tehran.ir
آدرس : میدان تجریش - خیابان شهید غلام جعفری - نبش کوچه اول

تلفن : 
22753608- 22753609

فکس:  22708383