ناحیه دو

شهردار ناحیه دو
Email: district2@region1.tehran.ir
آدرس : ولنجک، خیابان امیرآبادی، تقاطع خیابان هیجدهم ، شهرداری ناحیه 2

تلفن و فکس: 96027791-96027758