ستاد مدیریت بحران منطقه

ستاد مدیریت بحران منطقه

تاریخچه:
در سال 1378 به دنبال ارائه طرح موضوع آسیب پذیری شهر تهران از سوانح و بلایای طبیعی در ششمین کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی به پیشنهاد وزارت کشور و حکم معاون اول رئیس جمهور مسئولیت طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران به شهرداری تهران واگذار گردید و دبیرخانه طرح تشکیل و شروع به تهیه طرح نمود که کلیات آن در هشتمین اجلاس کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در خرداد ماه 80 به تصویب رسید. در این طرح مواردی همچون تشکیل ستاد و مرکز مدیریت بحران شهر تهران و اساسنامه و تشکیلات آنها، ستادهای مدیریت بحران مناطق 22 گانه و نیز فرم های اهداف، اعضاء و فعالیت های کمیته های تخصصی مدیریت بحران مطرح شده است.

بحران:

وضعیتی است غیر عادی که در اثر رخدادهای طبیعی یا عملکردهای انسانی به طور ناگهانی در جامعه به وجود می اید و مشقت، سختی و خسارت عمده ای را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری، فوق العاده و سریع دارد.

مدیریت بحران:

فرآیند برنامه ریزی و عملکرد مقامات و دستگاههای اجرایی دولتی، غیر دولتی، شهرداری و عمومی است که با مشاهده، تجزیه و تحلی بحرانها، به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تلاش می کنند تا از بحرانها پیشگیری نمایند یا در صورت وقوع آنها اقدامات لازم رادر جهت کاهش آثار، ایجاد آمادگی لازم، مقابله، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی معمول نمایند.

پیشگیری:

مجموعه تمهیدات و اقداماتی است که عمدتا" پیش از وقوع بحران و لزوما" در حین یا پس از وقوع بحران، با هدف جلوگیری از بروز از خطر یا کاهش آثار زیان بار آن انجام می شود.

آمادگی:

مجموعه اقداماتی است که توانایی شهروندان، مدیریت شهری و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد. آمادگی شامل مطالعه، تحقیق، جمع آوری اطلاعات، برنامه ریزی، سازماندهی، طراحی، تامین منابع و امکانات ، آموزش، تمرین و مانور است. آموزش شامل آموزش های همگانی و تخصصی برای شهروندان، مسئولین و دست اندر کاران ذیربط است که از طریق رسانه های گروهی، صدا و سیما یا به طرق دیگر ارائه می شود.

مقابله:

انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات و حفظ جان و مال شهروندان و اموال عمومی و دولتی و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می گیرد. مقابله شامل هشدار، اطفاء حریق، کنترل منابع آب، برق، گاز، مواد سوختی، انفجاری، شیمیایی و ...، جستجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطات، تدفین اجساد، آوار برداری، دفع پسماندها، سوخت رسانی و اطلاع رسانی است.

 

چرخه مديريت جامع بحران: