داشتن محیط ایمن نه تنها موجب شادی و بازدهی بیشتر کارکنان میشود بلکه می توانند به کاهش هزینه های انسانی و آسیب ها و خسارات نیز کمک کند.
درباره HSE
HSEچیست ؟

از حروف اول کلمات Health (سلامت) ،Safety ( ایمنی) و Enviroment (محیط زیست) تشکیل شده است.

تاریخچه HSE در ایران:

تاریخچه HSE در ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی برمیگردد در آن زمان طبق بند ۲۶ قانون، شرکت ملی نفت ایران را مكلف مي كند در جريان عمليات مربوط به هر قرارداد ، دقت و مراقبت كامل را جهت حفظ منابع ثروت طبيعي و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط (هوا- آب- زمين)به عمل آورد .

اهداف استقرارسیستم مدیریت HSE-MS در سازمان:
هدف از اجرای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) در یک سازمان، محافظت از افراد جامعه، اموال و محیط زیست می باشد. ارزیابی خطرات ، شناسایی و پیشگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی کارکنان ، مشتریان ، پیمانکاران و دیگر افراد مستلزم وجود ساختار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) است.

عناصر سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

مهمترین عناصر سازنده یک سیستم HSE عبارتند از : رهبری و تعهد- خط مشی و اهداف استراتژیک- سازماندهی، منابع و مستند سازی- ارزیابی و مدیریت ریسک- طرح ریزی- اجرا، ثبت و پایش- ممیزی و بازنگری میباشد.

سیستم IMS:

به استقرار يکپارچه سيستم‌های مديريت کيفيت ISO 9001 ، سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001 و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001در یک سازمان اطلاق میگردد.

HSEPLAN:

برنامه ی یک شرکت یا سازمان دریک پروژه برای اجرا و پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است. بعبارت دیگر شرکت باارائه HSEPLAN اعلام مینمایدکه تاپایان پروژه جاری ، موظف است چنین اقدامات و برنامه هایی رابا این زمانبندی درپروژه به اجرا درآورد.

مدیر سامانه HSE منطقه

شماره تماس: 96027423

 پست الکترونیک: saleki@tehran.ir 

آزاده صادقپور: 96027423

فرشته حسین زاده: 96027424

حسین خداویردی زاده: 69027422

حسنا وروایی: 96027425

سمانه آباده شیرازی: 96026830


آدرس: خیابان شریعتی - نرسیده به میدان قدس - کوچه مهنا 1
ساختمان شماره2 شهرداری منطقه یک - پلاک11 - ط 2