اخبار و مقالات

تشکیلات و بهبود روشها

برگزاری دوره "مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران غیر منابع انسانی"  توسط اداره تشکیلات و بهبود روشها
معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری با هدف توانمند سازی وارتقاء دانش کارشناسان، رابطین ومدیران اقدام به برگزاری دوره های توانمند سازی در سطح منطقه یک نمود .
برگزاری "دوره توسعه مهارتهای مدیریتی و سرپرستی" توسط اداره تشکیلات و بهبود روش ها
معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری با هدف توانمند سازی وارتقاء دانش کارشناسان، رابطین ومدیران اقدام به برگزاری دوره های توانمند سازی در سطح منطقه یک نمود .
برگزاری "کارگاه آموزشی فرآیند حل مساله وفنون تصمیم گیری" توسط اداره تشکیلات و بهبود روشها
معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری با هدف توانمند سازی وارتقاء دانش کارشناسان، رابطین ومدیران اقدام به برگزاری دوره های توانمند سازی در سطح منطقه یک نمود
برگزاری دوره "راهکارهای ارتقاء بهره وری در سازمانها" اداره تشکیلات و بهبود روشها
معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری با هدف توانمند سازی وارتقاء دانش کارشناسان، رابطین ومدیران اقدام به برگزاری دوره های توانمند سازی در سطح منطقه یک نمود .
تشکیل کمیته بهبود ( اتاق فکر ) اداره تشکیلات وبهبود روشهای منطقه یک
معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهری منطقه یک با هدف بهبود مستمر فرآیندهای شهرداری منطقه یک اقدام به تشکیل کمیته بهبود ( اتاق فکر ) نموده است .
صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين   
آرشیو اخبار اصلی