اخبار و مقالات

اداره حقوقی

برگزاري نهمين جلسه شوراي حقوقي در روز سه شنبه 24/02/92
نهمين جلسه شوراي حقوقي در ساعت 15 مورخ سه شنبه 24/02/92 در محل سالن كنفرانس منطقه با حضور رياست محترم وكارشناسان اين اداره و همچنين قائم مقام شهردار ناحيه چهار برگزار گرديد.
آرشیو اخبار اصلی