اخبار و مقالات

ناحیه شش

واحد فضای سبز شهرداری ناحیه شش از هرس ترون ها در سطح ناحیه خبر داد.
برگزاری کلاس آموزشی حقوق همسایگی در سرای محلة دارآباد
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری کلاس آموزشی حقوق همسایگی سرای محلة دارآباد در هفتة گذشته خبر داد.
برگزاری کلاس آموزشی حقوق خانواده (نفقه) در سرای محلة شهرک نفت
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری کلاس آموزشی حقوق خانواده سرای محلة شهرک نفت در هفتة گذشته خبر داد.
برگزاری کلاس آموزش شهروندی با موضوع آشنایی بیشتر با 137
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از برگزاری کلاس آموزش شهروندی به منظور افزایش آشنایی شهروندان با عملکرد واحد 137 در هفتة گذشته خبر داد.
پاکسازی رود درة دارآباد به مناسبت اختتامیة جشنوارة مشکات
ادارة اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیة شش از پاکسازی رود درة دارآباد به مناسبت اختتامیة جشنوارة مشکات در هفتة گذشته خبر داد.
صفحه 2 از 4نخست   قبلي   1  [2]  3  4  بعدي   آخرين   
آرشیو اخبار اصلی