آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و مقالات

(آرشیو ماه مهر 1396)

پاکسازی بر چسب و بنر در سطح ناحیه
اداره خدمات شهری ناحیه از پاکسازی بر چسب و بنر در سطح ناحیه خبر داد.
رسیدگی به فضای سبز مدرسه شهید سلیمانی
اداره خدمات شهری ناحیه از رسیدگی به فضای سبز مدرسه شهید سلیمانی خبر داد.
آموزش بازیافت و توزیع بروشور در تره بار قیطریه(چیذر)
اداره خدمات شهری ناحیه از آموزش بازیافت و توزیع بروشور در تره بار قیطریه(چیذر)خبر داد.
آموزش بازیافت و تفکیک از مبدا به دانش آموزان  دبستان پسرانه معصومی
اداره خدمات شهری ناحیه از آموزش بازیافت و تفکیک از مبدا به دانش آموزان دبستان پسرانه معصومی خبر داد.
آرشیو اخبار اصلی