آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و مقالات

(آرشیو ماه اسفند 1395)

بازدید میدانی مدیران حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه از مجموعه های ورزشی ناحیه
واحد ورزش شهرداری ناحیه2 از بازدید میدانی مدیران حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه از مجموعه های ورزشی ناحیه خبرداد.
آرشیو اخبار اصلی