آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و مقالات

(آرشیو ماه فروردین 1396)

واحد ساماندهی ناحیه ده از رفع سد معبر اصناف در سطح ناحیه خبر داد.
واحد فنی و عمران شهرداری ناحیه ده از پاسخگویی به 15 پیام عمرانی 137 در شهرک محلاتی خبر داد.
واحد فنی و عمران شهرداری ناحیه ده از تعمیر تابلو خطر نما در خیابان نور خبر داد.
واحد فنی و عمران شهرداری ناحیه ده از همسطح سازی دریچه خیابان فتح در روز 26 فروردین ماه خبر داد.
آرشیو اخبار اصلی