شهردار منطقه يك

تلفن: 22711338-22716388

شرح وظایف فعلی شهرداری‌ها (مصوب سال  ۱۳۰۹) بیش از تکالیف جاری شهرداری‌ها بوده و اغلب این وظایف (مانند تأمین آب و رو شنایی شهر، نصب و نظارت برگه قیمت اجناس،...) با مشارکت یا توسط دیگر سازمانهای دولتی انجام می شود.
لکن بخشی از نیازهای جدید و اساسی مدیریت کلان شهرها (مانند کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهرها، حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، خودکارسازی امور شهروندان و ترویج فرهنگ و رفاه شهری) از وظایف مصوب شهرداریها نبوده و هماهنگی و مشارکت دیگر واحدهای ذیربط با شهرداری کلان شهر مصوب و الزامی نمی باشد که ساماندهی و هدایت مطلوب کلان شهر را نامقدور و بعید نموده و بازنگری قوانین فعلی مدیریت کلان شهرها را ضروری می نماید.

اهم وظایف مصوب فعلی شهرداریها در ذیل آمده است:

 

۱-ایجاد توسعه، تنظیف، نگهداری و اصلاح معابر و مجاری آب و فاضلاب
۲- پیشنهاد اصلاحات شهری، صدور پروانه ایجاد و اصلاح کلیه ساختمانهای شهر
۳- مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی (برای جلوگیری از امراض همگانی و دفع حیوانات مضر)
۴- تأسیس مؤسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمن های تربیت بدنی و خانه و مدرسه
۵- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر و مراقبت در امور اصناف، صدور پروانه کسب اصناف،تعطیلی اماکن بی پروانه و جلوگیری از ایجاد،تأسیس و ادامه کار مشاغل و اماکن غیر بهداشتی یا مزاحم
۶- اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق، احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر (مانند کشتارگاهها،میدانها، باغ کودکان، ورزشگاه ، غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات)
۷- اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان برای اشخاص بی بضاعت و تشریک مساعی با مراکز مسئول حفظ ابنیه عمومی، آثار باستانی، مساجد و غیره
۸- تهیه و تعیین میادین عمومی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی، مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و تردد و توقف وسایل نقلیه
۹- پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر، تغییر نوع و میزان عوارض، برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصلاحیه و تفریغ آن و پیشنهاد و اجرای برنامه های عمرانی (با تصویب شورا)
۱۰- انجام دیگر امور مصوب شورای شهر

اهم وظایف شهردار مناطق (مجری وظایف شهرداری های مناطق تهران) شامل موارد زیر است:

- دریافت برنامه ها وسیاست های مصوب شهرداری درارتباط با وظایف منطقه و برنامه ریزی جهت اجرای آنها .
- نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اقدام لازم جهت اجرای صحیح تمامی آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی شهرداری ، ضمن کسب اطلاع مستمر از تغییرات آنها .
- کنترل و نظارت بر حفظ و اداره کردن دارائیهای منقول و غیر منقول شهرداری منطقه .
- نظارت بر انجام معاملات شهرداری منطقه اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول ، اجاره و استیجاره بنام شهرداری و همچنین امور مربوط به اراضی و املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی قرار می گیرند ، با رعایت مقررات ایین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری و براساس اختیارات تفویض شده .
- نظارت بر برآورد و پیشنهاد بودجه سالیانه منطقه براساس فرمها و دستورالعملهای ابلاغی ازطرف شهــــرداری مرکز و درخواست اصلاح و یا متمم بودجه در صورت نیاز.
- نظارت بر انجام کلیه هزینه های جاری وعمرانی در چارچوب بودجه مصوب و تهیه گزارشهای مالی و آمارهای موردنیاز بر حسب الزامات قانونی و یا آئین نامه و ضوابط شهرداری .
تبصره : مسئولیت اجرای بودجه شهرداری منطقه به عهده شهردار و معاون مالی و اداری منطقه است و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد .
- نظارت بر وصول عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهای مربوط و تلاش جهت تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همکاری و همیاری شهروندان .
- نظارت بر انجام امور اداری ، پرسنلی ،‌خدماتی و تدارکاتی منطقه درچارچوب قوانین ومقررات .
- پیشنهاد اسامی اعضاء کمیسیونهای معاملات وتحویل با رعایت مقررات مربوطه .
- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان‌، پایان کار ساختمان‌ ، پروانه کسب ، گواهی عدم خلاف ، استعلام طرح و رسیدگی به تقاضای تفکیک و بطور کلی کنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگیری از فعالیتهای ساختمانی غیر مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی .
- نظارت بر نحوه اجرا و انجام عملیات عمرانی مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پیاده رو و میادین، جدولبندی، آسفالت و موزائیک معابر و نظایر آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی .
- انجام پیش بینی ها و اقدامات لازم در جهت محافظت منطقه در برابر حوادث طبیعی ( زلزله ، سیل و . . ) و غیر طبیعی در حدود وظایف شهرداری و رفع خطر از معابر و اماکن عمومی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
- نظارت بر کنترل بهداشت عمومی و پاکیزگی محیط زیست از طریق جمع آوری زباله، تنظیف و پاکسازی معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب و لایروبی قنوات در سطح منطقه.
- نظارت بر نحوه احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز عمومی و پارک و زیباسازی محدوده منطقه در چارچوب برنامه های ابلاغی و ضوابط مربوطه.
- نظارت بر نحوه اجرای رفع مزاحمت صنایع آلوده کننده محیط زیست و مشاغل مزاحم با هماهنگی واحدهای ذیربط و رفع سد معبر و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز از اماکن عمومی.
- نظارت بر انجام امور مربوط به بهبود حمل ونقل وکنترل ترافیک در سطح منطقه از قبیل اصلاح هندسی معابر، نصب و نگهداری چراغهای راهنمائی، خط کشی معابر و . . . براساس برنامه های ابلاغی و ضوابط مربوطه.
- نظارت بر انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه از قبیل احداث و اداره امور فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، ‌مراکز تفریحی و ورزشی، ‌کتابخانه ها، تشریک مساعی در حفظ ابنیه و آثار باستانی و برگزاری مسابقات ورزشی ضمن رعایت ضوابط مربوطه و در چارچوب برنامه های ابلاغی.
- نظارت بر انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت انجام پروژه های فنی و عمرانی و امور خدمات شهری و فضای سبز، انعقاد قرارداد با آنها و کنترل کمی و کیفی بر حسن اجرای کار.
- رسیدگی و اظهار نظر صریح و روشن نسبت به شکایات مطروحه مردم و انجام اقدامات لازم جهت رفع شکایات.
- نظارت بر برگزاری مراسم و جشنهای ملی و مذهبی در سطح منطقه با هماهنگی ارگانهای ذیربط.
- نظارت بر گردآوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف محوله در محدوه تحت سرپرستی و همکاری با سازمان آمار، ‌اطلاعات و خدمات کامپیوتری و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران و همچنین سایر واحدهایی که در ارتباط با وظایف خود، نیازمند این اطلاعات می باشند.
- نظارت و هماهنگی به منظور همکاری با اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری در امور تشکیلات، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه و سایر واحدهای شهرداری تهران.
- نظارت بر تهیه گزارشهای عملکرد دوره ای و ‌مقطعی از فعالیتهای منطقه و تایید جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
- انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد .

کیمیا محمدیها
رئيس واحر اجراي احكام
تلفن: 22719659

شرح وظایف اجرای احکام

1-ابلاغ آراء واصله از کمیسیون ماده صد (بدوی و قطعی ).

2-صدور اخطاریه ، مالک یا ذینفع

3-ابلاغ صورتحساب

4-ابلاغ مبلغ توافقات کمیسیون توافقی

5- پیگیری آراء کمیسیون ماده صد

6-  وصول صورتحساب

7- اجرای آراء کمیسیون ماده صد

8- درخواست صدور پیش آگهی جهت اخذ عوارض

9-  درخواست پیگیری قضایی اعم از فک پلمپ یا جلوگیری از اجرای رای

10-جوشکاری یا تیغه چینی اماکن غیرم جاز دارای رای ماده صد

11- پاسخ استعلامات در ارتباط با املاک دارای رای ماده صد

12- ارسال گزارشات آماری بصورت سالانه به کمیسیون ماده صد

13- کنترل مجدد محلهای اجرای رای شده

14- بازدید و گزارش از پلاک های دارای رای

15- درخواست تهیه صورتحساب املاک دارای رای ماده صد

16- اعلام و ثبت تائید اجرای آرای ماده صد

17- ثبت و تائید اعتراض به رای آرای کمیسیون در مرحله بدوی

18- درخواست ارسال سوابق به ماده صد در صورت تکرار خلاف یا فقدان رای

19- تهیه و تنظیم صورتحساب اجرای رای حسب دستور شهردار منطقه

20- اعطای مهلت و اجرای رای حسب دستور شهردار منطقه

21- تهیه و تنظیم صورتحساب اصلاح رای
جواد عزیزی
رئيس اداره املاك و مستغلات
تلفن: 22708799-22704398

شرح وظایف املاک و مستغلات

1- ساماندهی املاک و مستغلات منطقه

2- نظارت بر املاک و مستغلات منطقه

3-خرید املاک و مستغلات شهروندان که در طرحهای عمرانی و فضای شهرداری منطقه قراردارند

4- فروش املاک و مستغلات شهرداری منطقه از طریق مزایده

5- ارائه نظریه کارشناسی در خصوص حفظ حقوق شهرداری در مراجع و محاکم حقوقی

6- تهیه آمار و اطلاعات از املاک و مستغلات شهرداری منطقه

7- شرکت در جلسات عمومی و تخصصی بخصوص کمیسیون معوض و توافقات

8- ثبت اطلاعات و آمار و املاک و مستغلات منطقه در سیستم رایانه

9-تهیه و تدوین برنامه های سالانه و پنجاه ساله اداره املاک و مستغلات منطقه و پیشنهاد جهت انجام سیر مراحل تصویب

10-بایگانی اسناد و مدارک املاک و مستغلات منطقه

كاظم داودي
مسئول روابط عمومي
Email:
davoodi@region1.tehran.ir تلفن: 22715520-22736026

شرح وظایف روابط عمومی منطقه

1-تنظیم مصوبات شورای معاونین و مشاورین

2-تنظیم و ارسال آگهی اعم از مناقصه و یا مزایده.

3-نام گذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی منطقه

4-تنظیم و ارسال جوابیه به درخواستهای شهروندان مندرج در جراید

5-پیگیری ، هماهنگی و برگزاری جلسات ملاقات عمومی شهردار با شهروندان منطقه

6-برپایی نمایشگاه

7- نظرسنجی از شهروندان در رابطه با طرح تکریم ارباب رجوع

8-پیگیری امور شهروندان دریافتی ازسامانه پیام 137

9-     پیگیری امور شهروندان دریافتی از طریق تلفن، نامه در خصوص مسائل شهرداری

10- تهیه عکس و فیلم

11- توزیع جراید کثیرالانتشار و آرشیو ماهانه

12- عرضه محصولات فرهنگی اعم از فیلم ، نوار، کتاب، روزنامه،CDبه کارکنان و شهروندان

13- آماده سازی فضای نمازخانه جهت برگزاری نماز جماعت

14-تهیه بریده جراید روزنامه اخبار شهرداریها (مصوبات شورای اسلامی شهر؛ شهرداریهای مناطق و اخبار مهم سیاسی و اقتصادی)

15- فضاسازی مناسب محل تجمع ها و برگزاری مراسمات

16- استخراج درخواستهای شهروندان و مسائل مربوط به منطقه از جراید

17- پیگیری برنامه های رادیو و تلویزیونی مرتبط با مسائل و موضوعات منطقه

18- جمع آوری و ارسال اخبارمنطقه و ارسال برای رسانه ها و جراید

19- پیگیری مصوبات شورای معاونین و مشاورین

20- تهیه ویژه نامه منطقه

21-پیگیری امور ایثارگران،جانبازان و خانواده های معظم شهدا

22- برگزاری مسابقات

اصغر آزادی
رئيس اداره حقوقي
تلفن: 22703601-22715472

شرح وظایف اداره حقوقی

1- دفاع از حقوق شهرداری منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی.

2- دفاع از حقوق کارکنان منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی

3-نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی

4-پیگیری حقوقی چکهای برگشتی

5-شرکت در کمیسیونهای مناقصه، مزایده، معوض و توافق ، معاملات ، املاک و کمیته درآمد شهرداری منطقه

6-پاسخ به استعلامات حقوقی

7- نظارت بر صدور آراء کمیسیونهای بند 20 ماده 55 مستقر در ساماندهی منطقه

8-پیگیری تعیین تکلیف اموال مجهول المالک سد معبری در دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 و هماهنگی با ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)

9-پیگیری اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی در خصوص املاک معارض طرح

10-پیگیری قضایی وصول مطالبات معوقه منطقه در دوایر اجرایی ثبت و محاکم حقوقی و مراجع انتظامی و توقیف اموال مودیان بدهکار

11-پیگیری امور حقوقی ساخت و سازهای غیر مجاز نیروهای مسلح از وزارت دفاع و دادسرای نظامی

12-هماهنگی جهت اخذ مجوز ورود به ملک برای مامورین شهرداری و اجرای آراء کمیسیونها ماده صد و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از مراجع قضایی

13-اخذ و ارسال سوابق مورد نیاز اداره کل حقوقی جهت تهیه لوایح دفاعیه در رابطه با شکایات مطروحه در شعبات دیوان عدالت اداری

14- ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان در زمینه مسائل شهرداری.

موسی شایقان
رئيس اداره بازرسي
تلفن: 22715472-22712035


اهم شرح وظایف اداره بازرسی

1-­اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.

2-­انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.

3-­مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.

4-­اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.

5-­انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.

6-­انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.

7-­گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.

8-­رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.

9-­شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.

10-­ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى منطقه یک تهران محفوظ است 1392 - 1385