جی - آی - اس

GIS منطقه
تعریف GIS

سيستمی است که اطلاعات جغرافیائی را آنالیز و تحلیل کرده و حاوی بانکهای اطلاعاتی است که به نوعی با موقعیت های مکانیِ روی نقشه در ارتباط است. به تصویر کشیدن مکانها بر روی نقشه، نمایش کمیتها و تراکم از مواردی که در سیستم GIS به کمک ما خواهد آمد.

فرآيند تحليل اطلاعات از قابلیتهای اساسی این سیستم است. موارد ذیل مراحل این فرایند است:

1. ورود اطلاعات

2. مدیریت اطلاعات

3. پردازش اطلاعات

4. خروج اطلاعات.

 

برای خروج اطلاعات روشهای متفاوتی را می توانیم داشته باشیم از جمله:

 

· نقشه:

 یک از راههای خروج اطلاعات در این سیستمِ منحصر به فرد نقشه است که تشکیل شده از یک سری صفحات هوشمند که هر کدام از آنها به پایگاه اطلاعات GIS لینک شده است.

· پایگاه داده :

           GIS از اساس مبتنی بر پایگاه داده ای لایه ای (GeoData Base) است و می توان گفت یکی از منحصر به فردترین پایگاه داده ای و اطلاعاتی جهان است.

توانايي‌هاي GIS

·  جمع‌آوری، ذخيره، بازيابی و تجزيه و تحليل اطلاعات.

·  برقراری ارتباط بين اطلاعات جغرافيايی نظیر نقشه و جداول اطلاعاتی.

·  فرایندی از تحليل‌ها مانند: روی هم قراردادن لايه‌ها، پيداكردن اشيای مختلف با استفاده از خاصيت نزديكی آن‌ها به يك شي‌ء خاص، محاسبه تعداد دفعات وقوع يك حادثه در فاصله مشخص از نقاط معين، و ....

·  سرعت عمل زياد،دقت وكارآيی.

·  انجام محاسبات آماری نظیر برآورد  مساحت و محيط و ...

 

  

راه اندازی GIS در منطقه 1 شهرداری:

استفاده از سیستم های نوین همواره به دلیل عدم شناخت و نیز سد نمودن راه سوء استفاده های احتمالی با دشواری  خاصی توام است. شهرداری منطقه 1 به دلیل نگاه عمیق و جدیت در اجرا توانسته است در این راه پیشتاز باشد. واحد GIS منطقه 1 در ابتدای سال 1386 شکل گرفت. رویکرد ابتدایی این واحد حفظ محدوده های ثبتی و جلوگیری از بروز خطاهای ناشی از سیستم های سنتی بود اقدامات مهم دیگر نظیر ساماندهی املاک منطقه، نامگذاری معابر، ساماندهی پلاک های ثبتی و ... می باشد.

اهم فعالیت های واحد GIS

1. تشکیل بانکهای اطلاعاتی از اطلاعات منطقه در سیستم GIS

2. راه اندازی سیستم GIS برای واحد ها

3. تعیین کاربری املاک، تهیه نقشه با مساحت و ابعاد جهت حوزه های مختلف

4. تعیین و انعکاس قدرالسهم ها (محاسبه و انعکاس مساحت کاربری ها)

5. شرکت در جلسات مختلف جهت معرفی منطقه و ارایه تحلیل های همزمان.