محیط زیست و انرژی

اخبار محیط زیست

اجرای طرح شهروندی دیوار سبز در نواحی 3، 6 و 9 منطقه یک
اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک از اجرای طرح دیوار سبز با پیشنهاد دبیر دبیران کانون های محیط زیست منطقه در هفته سوم تیرماه 96 در نواحی 3، 6 و 9 خبر داد.
اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه یک از برگزاری روز بدون نایلکس با مشارکت کانون های محیط زیست با پیام "کیسه پلاستیکی کمتر، زمین پاک تر، زندگی بهتر"در سطح منطقه در روز چهارشنبه تاریخ 96/4/21 خبر دا...
راه اندازی کانون های محیط زیست در سطح محلات منطقه
اداره محیط زیست و انرژی منطقه از راه اندازی کانون های محیط زیست در سطح محلات منطقه خبر داد.
صفحه 1 از 6نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  بعدي   آخرين