آموزش

"هرکاری را که با علاقه و عشق انجام میدهید، در حقیقت درها را به سوی موفقیت و پیروزی تان می گشایید" فلورانس اسکاول شین

رئیس اداره آموزش

شماره تماس: 96027270

 پست الکترونیک:abedpour@tehran.ir 

شهناز الفتی: 96027268

مهنوش توانا: 96027269

مریم فخاری: 96027271

عباس پندار: 96027273

زهرا مرادی: 96027274

علیرضا فروزانمهر: 96027275

سید محمد جواد برقعی: 96027276 

آدرس: خیابان شریعتی- نرسیده به میدان قدس- کوچه مهنا 1
ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه یک- پلاک 11- ط3


فراگیران نمونه