ناحیه ده

شهردار ناحیه ده
Email: district10@region1.tehran.ir
آدرس : بزرگراه ارتش –مینی سیتی-شهرک شهید محلاتی-میدان بسیج--انتهای بلواربسیج شرقی
تلفن و فکس : 22195400 - 22195433