ناحیه نه

شهردار ناحیه نه
Email: district9@region1.tehran.ir
آدرس : ازگل - ضلع شمالی میدان ازگل - داخل پارک ازگل
تلفن و فکس : 96027367-96027354