اداره حریم ها

 

اداره کل حریم در سال 1384 ، در معاونت امور مناطق شهرداری تهران شکل گرفت. در سال 1386 مقرر گردید که این اداره ، زیر مجموعه معاونت شهرسازی و معماری قرار گیرد. از سال 1387 اداره کل حریم رسماً ، به حوزه معاونت شهرسازی انتقال یافت و در این معاونت شروع بکار کرد.

با توجه به اینکه اجرای قوانین و منویات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) بمنظور حفاظت و صیانت از حریم شهر و نیز مداومت در برقراری هماهنگی با دستگاههای ذیمدخل و فرابخشی بعنوان شروط تحقق پذیری طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 ، همواره جزو اهداف اصلی و اساسی مدیریت شهری محسوب می گردد و با توجه به وسعت و گستردگی حریم شهر و موضوعات مبتلا به آن با رویکرد ساماندهی وضعیت حریم شهر تهران با اولویت حفظ اراضی و باغات و جنگلها و قانونمند نمودن ساخت و سازها و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ، ایجاد و توسعه فضای سبز در چارچوب سند راهبردی – ساختاری ( طرح جامع تهران مصوب 1386 ) ، اداره کل حریم شهر تهران مشخصاً متولی امر نظارت عالیه بر حریم شهر می باشد که با برنامه ریزی و اعمال هماهنگی های لازم میان واحدهای اجرایی و مناطق دارای حریم ، در امر حفاظت و صیانت از حریم شهر انجام وظیفه می نماید . از آنجایی که مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز و مبارزه با زمین خواری و برخورد قاطع با متصرفین غیر قانونی در حریم شهر بعنوان رسالت خطیر اداره کل حریم بشمار می رود لذا همگرایی کامل دستگاههای مسئول و ذیمدخل با اعمال مدیریت یکپارچه حریم شهر ، ضامن اقتدار و ترفیع جایگاه مدیریتی و نیز جلوگیری از توسعه بی رویه شهر خواهد شد . همچنین در راستاي انجام تكاليف و اعمال اختيارات شهرداري تهران با عنايت به مفاد مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداريها و مواد 2 و 3 قانون تعاريف محدوده شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384و مواد 6، 7 و8 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به تعاونيهاي مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381و به منظور حفظ و صيانت از عرصه حريم شهر تهران و ايجاد زمينه بهره‌برداري مطلوبتر و اعمال كنترل موثر آن مقرر مي‌گردد تمامي اقدامها و درخواستهاي مرتبط با حريم شهر تهران، از جمله پروژه‌هاي موردي، مطالعاتي، موضعي، موضوعي و اجرايي، تغيير كاربري، ساخت‌وساز، تفكيك اراضي، صدور پروانه و... جهت بررسي، رسيدگي و اتخاذ تصميم توسط «كميته فني حريم شهر تهران» به اداره كل حريم معاونت شهرسازي و معماري ارسال گردد. بديهي است در مواردي كه اجراي پروژه پيشنهادي مستلزم اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران باشد پس از تاييد «كميته فني حريم شهر تهران» مراتب در قالب تهيه و ارسال لايحه با هماهنگي معاونت حقوقي، شورا و امور مجلس پيگيري خواهد شد.