ناحیه هشت

شهردار ناحیه هشت
Email: district8@region1.tehran.ir
آدرس : میدان امامزاده علی اکبر - انتهای خیابان بهمن پور
تلفن و فکس : 22686602