ناحیه هفت

سرپرست ناحیه هفت
Email: district7@region1.tehran.ir
آدرس : شریعتی، خ میرزاپور، قلندری شمالی، نبش بن بست شقایق
تلفن و فکس : 96027314-96027313