بزرگان فاميل پيونديار خانواده می شوند
1396/3/3 9:23:50
طرح پيوند يار خانواده (مصلحين ذات البين) با هدف استفاده از ظرفيت بزرگان فاميل و خويشاوندان در حل تعارضات خانوادگی در شمال تهران در حال اجراست.
 ارزيابی بهداشتی، ايمنی و محيط زيست شدند
1396/3/3 9:21:15
به منظور ارتقای سطح بهداشت،ايمنی و محيط زيست در اجرای پروژه های شهری از آغاز سال جاری تا کنون بيش از 35 بازديد توسط بازرسان اداره HSE شهرداری تهران از منطقه يک انجام شد.
هفتمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه يک با شهروندان در سال 96
1396/3/1 15:12:7
هفتمین جلسه ملاقات مردمی شهروندان و مراجعين با مهندس سلیمانی شهردار منطقه يک تهران برگزار شد.
فاز اول ساماندهی بزرگراه شهيدچمران به اتمام می رسد
1396/3/1 15:8:48
با هدف ساماندهی ترافيکی بزرگراه شهيد چمران فاز اول اجرايي مسير چمران جنوب به خيابان شهدای اوين تا پايان شهريور ماه 96 به بهره برداری کامل می رسد.
پاکسازی 30 هزار متر تبليغات انتخاباتی از معابر شمال تهران
1396/3/1 15:5:24
معابر و جداره های شهری شمال تهران با حضور نيروهای خدمات شهری شهرداری منطقه يك از پوسترها، شعار نويسی ها و ديگر تبليغات محيطی انتخاباتی  پاكسازی شد.

طراحی سایت

ارتباط مستقیم با شهردار