يک هزار سبد کالای رمضان به کارگران اهدا شد
1395/4/2 12:22:33
به منظور تکريم و بهبود وضعيت معيشتی کارگران روزه دار ،تعداد يک هزار و 10 سبد کالای رمضان به کارگران شاغل در بخش نگهداری فضای سبز شهرداری منطقه يک اهدا شد.
هر مدرسه تا 300 ميليون ريال مساعدت دريافت می کند
1395/4/2 12:12:53
در منطقه يک حداکثر بودجه تخصيصی به هر مدرسه 300 ميليون ريال تعيين شده است و اولويت هزينه کرد بودجه با فعاليتهای برنامه ای در مدارس است.
بازديد مديران ارشد شهرداری منطقه يک از مجتمع توانمندسازی بهاران
1395/4/2 12:9:16
بازديد و جلسه بررسی مشکلات مجتمع بهاران منطقه باحضور مديران ارشد منطقه يک در روز شنبه مورخ 29 خرداد برگزار شد.
صدونودمین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه يک برگزار شد
1395/3/31 14:19:21
صدونودمین جلسه ملاقات مردمی شهروندان و مراجعين با مجتبی يزدانی شهردار منطقه يک تهران برگزار شد.
سرکلانتر شهرستان شمیرانات از نمایشگاه فرهنگی قرآنی فصل نیایش بازدید کرد
1395/3/31 11:12:27
شهرام پاشایی مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک از بازدید سرکلانتر شهرستان شمیرانات در راستای نظارت و ارزیابی ویژه برنامه های ارائه شده به شهروندان از این نمایشگاه خبر داد.

ارتباط مستقیم با شهردار