03/05/2015 - پنجشنبه 14 اسفند 1393
     
 • |
 • مخاطبین خاص
 • بسیج منطقه
 • راهنمای مراجعین
 • پروژه های شاخص
 • گردشگری
 • خدمات الکترونیکی
 • پرتال نواحی
 • خدمات شهری
 • تور مجازی
 • تصاویر منطقه
 

نيروي انساني مهمترين عامل در فعاليت هاي هر سازمان است

نيروي انساني ازهمه عواملي که در اختيار سازمان براي تحقق اهداف و اجراي پروژه هاي شهر تهران قرار دارد،...
نيروي انساني مهمترين عامل در فعاليت هاي هر سازمان است


1000 شهروند شمال تهران،کانديد انتخابات شوراياري ها شدند

يک هزار نفر از شهروندان محلات 27 گانه شمال تهران جهت چهارمين دوره انتخابات شوراياري هاي محلات شمال ت...
1000 شهروند شمال تهران،کانديد انتخابات شوراياري ها شدند


27 سراي محله فرهنگ شهروندي را آموزش مي دهند

به منظور ارتقاي فرهنگ شهروندي و زندگي شهرنشيني و افزايش آگاهي هاي همگاني، کارگاه هاي آموزشي در محلات...
27 سراي محله فرهنگ شهروندي را آموزش مي دهند


150 هزار اصله نهال در شمال تهران غرس مي شود

به منظور طراوت بخشي و زيبايي فضاهاي سبز شهري شمال تهران بيش از 150 هزار اصله نهال در هفته درختکاري ...
150 هزار اصله نهال در شمال تهران غرس مي شود


عادي سازي معلوليت ها در خانه هاي کودک شمال تهران آموزش داده شد

با هدف بستر سازي فرهنگي به منظور درك تفاوت ها و توانمندي هاي معلولين در جامعه، مربيان خانه هاي كودك...
عادي سازي معلوليت ها در خانه هاي کودک شمال تهران آموزش داده شد

حق انتشار اطلاعات براى شهردارى منطقه یک تهران محفوظ است 1392 - 1385