معلمين برتر شمال تهران تقدير شدند
1395/2/15 12:30:22
به مناسبت گراميداشت مقام معلم و تقدير از معلمين برتر در حوزه ی طرح حمايت از مدارس، بيش از 50 معلم فعال در عرصه ی آموزشهای شهروندی شمال تهران تقدير شدند.
 شاخه های گل هديه به دستان زحمت کش کارگران شهری شمال تهران
1395/2/15 12:27:11
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر و تقدير از زحمات کارگران ، شاخه های گل به کارگران زحمتکش خدمات شهری، فضای سبز و بازيافت شمال تهران هديه شد.
آشنايی با چوگان در باشگاه فرهنگ و طبيعت ايران
1395/2/15 12:24:36
سيزدهمين نشست باشگاه فرهنگ و طبيعت ايران با عنوان آشنايی با چوگان در مرکز علوم و ستاره شناسی تهران برگزار می شود.  
  صدوهشتاد وسومین جلسه ملاقات مردمی شهردار منطقه يک برگزار شد
1395/2/13 15:0:40
صدوهشتاد وسومین جلسه ملاقات مردمی شهروندان و مراجعين با مجتبی يزدانی شهردار منطقه يک تهران برگزار شد.
   پاکبانان شمال تهران تقدير شدند
1395/2/13 9:43:58
پاکبانان خدمات شهری و بازيافت نواحی ده گانه شهرداری منطقه يک به مناسبت هفته زمين پاک توسط مديريت شهری شمال تهران در جشن حاميان سبز مورد تقدير قرار گرفتند.

ارتباط مستقیم با شهردار